DOŚWIADCZENIE

Jestem psychologiem, specjalistą uzależnienia i współuzależnienia oraz specjalistą wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.
Od pięciu lat zajmuje się pracą związaną z pomocą psychologiczną. Prowadzę sesje z klientami indywidualnymi, a także rodzinne. Oferuje pomoc psychologiczną osobom w kryzysie, a także dzieciom oraz młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Jestem członkiem Association for Contextual Behavioral Science.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
na Dziennym oraz Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia,
w Poradniach Uzależnień oraz Współuzależnienia,
a także na Oddziałach Opiekuńczo Pielęgnacyjnych.
Przez wiele lat prowadziłam grupy wsparcia dla osób uzależnionych,
a także zmagających się z uzależnieniem swoich bliskich.
Praca z ludźmi jest moją pasją, która towarzyszy mi od wielu lat dlatego szczególną uwagę przykładam do współtworzenia relacji terapeutycznej, aby Klient poczuł się bezpiecznie.

TERAPIA ACT